koľko vecí môžeme robiť

Spolu s rastom našich záujmov sa predĺžuje tiež náš to-do list, no deň bude mať stále 24 hodín. Môžeme robiť veľa vecí. Nemôžeme ich však robiť naraz. Môžeme byť viacerými povolaniami, ktoré chceme – nemôžeme nimi byť naraz.

Za pomerne krátky čas (x rokov) toho môžeme veľa stihnúť. Vidieť, počuť, precestovať. Z povahy chcem(e) všetko naraz. Uvedomenie si našich vzorcov a netrpezlivosti je prvým krokom k efektívnemu nakladaniu s časom a energiou.

Trpezlivosť. Energy management. Time management.