nad čím máš naozaj kontrolu?

Jedna z kľúčových myšlienok stoicizmu spočíva v dôležitosti rozlišovať medzi vecami, ktoré môžeme ovplyvniť a tými, ktoré sú mimo našu kontrolu. Takéto uvažovanie nám ukazuje, že náš čas a energiu jednoducho strácame, ak sa trápime nad tým, čo nemôžeme sami ovládať. Nielen strácame, ale naše snahy meniť veci (a ľudí) potom vedú k väčšiemu stresu, pocitu viny alebo zlyhania A nehľadiac na našu snahu vo vzťahoch, práci alebo pri plánovaní vecí, úplnú kontrolu máme len nad tým, ako konáme my sami.

Prevzatím zodpovednosti sa tiež dostávame z úlohy obete, ktorá je obmedzovaná vonkajšími okolnosťami a vecami, ktoré nemôže ovplyvniť – sme to my, kto určuje cestu, ktorou sa vyberieme. Toto pochopenie pomáha využívať našu energiu efektívne, pretože ju dávame tam, kde máme kontrolu. My rozhodujeme, kam dávame svoj čas. Denne. Potom každá výhovorka na kolegu, rodinu, finančné pomery, počasie znie inherentne hlúpo. A ono to aj dáva zmysel. „Aha, veď som to ja, kto sa rozhoduje“.