v skratke o skratkách

Hľadanie skratiek má svoje využitie pri dosahovaní cieľov. Pomocou nich šetríme čas a enegiu, vďaka čomu sme efektívnejší. Z našej vynaliezavosti či lenivosti hľadáme spôsoby, ako si našu prácu uľahčiť – svojím spôsobom túžba človeka uľahčiť si prácu viedla k mnohým vynálezom v technológiách a nástrojoch, ktoré používame.

Problém nastáva, ak hľadáme skratky v nesprávnych veciach. V činnostiach, kde miera výsledkov je priamo úmerná množstvu času a energie, ktorú do tej-danej činnosti vkladáme. Učenie sa jazykov. Žonglovanie. Chudnutie. Naberanie svalov. Budovanie podnikania. Vďaka úzkemu prezentovaniu úspešných ľudí v médiách je ľahké nadobudnúť pocit, že “overnight success” je možný. Kupujeme si drahé jedálničky od fitness trénerov, ktorým platíme nemalé peniaze za rady. Investujeme do najnovších doplnkov výživy a rôznych prípravkov, ktoré nám majú uľahčiť prácu. Porovnávame sa s ostatnými ľuďmi a ostávame frustrovaní, ak rýchlo nevidíme výsledky.

Skratky súvisia s netrpezlivosťou a tiež s našou orientáciou na výsledky, ktorá determinuje pocit šťastia. Medzi motiváciou na základe cieľov (robím to, aby som dosiahol X) a vidinou výsledku ako podmienky spokojnosti je tenká hranica. “Budem spokojný/á, až budem X/budem mať X. Potom je prirodzené, že výsledky chcem hneď. Efektívnejšia cesta je pri motivácií cieľom byť rovnako motivovaný cestou. Takto to mám pri cvičení – pri cieľoch, ktoré chcem dosiahnúť sa rovnako snažím vždy vnímať to, ako ma pohyb baví. Potom necvičím (len) pre výsledky, ale pre radosť.

Je dôležité rozlišovať medzi skratkou a metódou (systémom). Správnou metódou môžeme postupovať k cieľu efektívnejšie – napríklad vhodná metóda na učenie sa slovíčok cudzieho jazyka, vďaka ktorej robíme pokrok rýchlejšie (preto, že daná metóda nám vyhovuje). Ďalším príkladom môže byť výber vhodného tréningového plánu, ktorý bude viesť k požadovanému výsledku (sila, hypertrofia svalov, výdrž..) lepšie, ako iný. Správný výber metódy nám v týchto prípadoch pomôže, hľadanie skratky nás frustruje. Z podstaty veci sú to ciele, ktoré sa rýchlo dosiahnúť nedajú. A ak áno, na našom zdraví to nezanechá dobrý výsledok.