4 okruhy zdravia: reflexia

Daniel Amen vo svojej knihe o mozgu poukazuje na dôležitosť uvažovať pri akomkoľvek vyšetrení a liečbe nad nasledujúcimi okruhmi zdravia: biologický, psychologický, sociálny a spirituálny okruh. Takýto komplexný pohľad odzrkadľuje holistický prístup k zdraviu, ktorý hovorí o prepojenosti mnohých faktorov, od ktorých závisí to, ako sa cítime fyzicky aj psychicky.

Štyri uvedené okruhy sú tým kľúčovým, čo tvorí naše zdravie. Pomáhajú nám náš život rozdeliť do štyroch oblastí, vďaka čomu máme prehľad, v ktorej oblasti je priestor na zlepšenie. A na to, aby sme mohli zlepšenie po našom úsilí vidieť, je potrebné určiť si cieľ. Cieľ taký, ktorý bude dostatočne konkrétny a zvládnuteľný. Jeden cieľ v každom z okruhov stačí.

Keď si určíme cieľ, dôležitá je len jedna vec, s ktorou osobne bojujem vo viacerých oblastiach a tou je disciplína. Zo skúsenosti viem, že ak sa nám podarí vytvoriť si rutinu – nejaký náš rituál – po istom čase si už nemusíme dávať pozor na disciplínu, pretože sa nám veci zautomatizujú. Nášmu mozgu a rozhodovaciemu svalu uľahčíme prácu tým, že limitujeme priestor pre možnosti. Napríklad ak si vytvoríme náš ranný rituál, nebudeme ráno strácať čas a energiu rozhodovaním nad tým, čo budeme jesť alebo čo si na seba oblečieme. Náročnejšia situácia prichádza, keď nám rutinu niečo naruší. Namiesto impulzívnej reakcie v takých chvíľach je omnoho účinnejšie pokúsiť sa o reflexiu nielen situácie, ale aj našich cieľov, plánov a stavu našich štyroch okruhov zdravia.