naozaj strácame čas?

Čas označujeme ako stratený na základe vonkajších kritérií, kedy preberáme predstavy o tom, čo by sme mali robiť. Ako by sme s našim časom mali naložiť. Cítime sa previnilo ak nerobíme, čo sa od nás v našej úlohe očakáva.

Ďalším dôvodom môže byť nedostatok sebadisciplíny, ktorý v tomto súvisí s nevhodným plánovaním času. Stratený čas nie je ten čas, ktorý je strávený činnosťou, na ktorú sme si ho vynahradili. Plánovanie času pomáha vymedziť čas medzi činnosti A, B a C – vďaka sebadisciplíne potom vieme, kedy čas naozaj strácame.

Rozlíšujme, podľa akých kritérií hodnotíme náš čas. Možno zistíme, že namiesto strateného času máme len zle nastavené priority.