kde sme a odkiaľ ideme?

Učíme sa z kníh, podcastov alebo od učiteľov. Najúčinnejšie sa však učíme na základe našej skúsenosti a našich chýb. A vravíme si, že kiežby to tak nebolo – aby sme nepotrebovali naraziť, aby sme sa museli prebrať a rozhodnúť sa pre zmenu.

Až pri zdravotných problémoch si uvedomíme cenu zdravia, ktoré z väčšiny závisí od malých pravidelných zvykov v podobe toho, ako žijeme. Až vtedy, keď nemáme čas, nám príde ľúto, ako sme nakladali s našimi dňami. A až keď niečo stratíme, uvedomíme si hodnotu toho, čo sme mali. Táto hodnota sa totiž pre nás ukazuje až v absencii, pretože berieme veci za samozrejmé. Rovnako je to aj s ľuďmi.

Skúsme to robiť inak. Môžeme začať tým, že sa každý deň pozrieme na to, kde sme a čo máme. Odkiaľ ideme a kto kráčal pri nás. Aby sme dokázali zmeniť smer možno ešte predtým, ako spadneme.