značka identity

Každý máme nejaký špecifický znak, ktorý nás vystihuje. Či je to kúsok oblečenia, náš humor alebo spôsob, akým hovoríme. Každý so sebou nesieme špecifickú značku, podľa ktorej nás ostatní rozpoznajú. On to robí takto. Ona by to spravila takto.

Otázkou je, do akej miery sa rozhodneme budovať našu aktuálnu značku – prípadne koľko úsilia vložíme do budovania niečoho nového. Podľa čoho chceme, aby nás ľudia rozpoznali? Podľa čoho chceme, aby si nás ostatní pamätali?