90% všetkého je hlúposť

Austin Kleon vo svojej skvelej knihe Show Your Work! v časti o pravidelnosti v kreativite hovorí o výroku amerického autora science-fiction Theodora Sturgeona, ktorý prišiel v reakcii na kritiku svojho literárneho žánru s aforizmom: 90% všetkého nestojí za nič. Toto malo byť odpoveďou na to, keď ľudia posudzujú literárny žáner podľa väčšiny diel a robia zovšeobecňujúce závery. Sturgeon ďalej povedal, že to isté môžeme tvrdiť aj o ostatných žánroch, o literatúre vo všeobecnosti, o umení, o filmoch a pod. To, že je väčšina vecí v kategórií zlá, ešte neznamená, že všetky veci v kategórií sú zlé a platí, že väčšina všetkého nestojí za nič.

Odhliadnúc od toho, že kvalita vecí a to, či je niečo dobré alebo zlé je do istej miery subjektívne, tento Sturgeonov výrok nám môže pomôcť udržať si zdravší pohľad v prípade, že niečo tvoríme a na niečom pracujeme. Je veľká pravdepodobnosť, že väčšina vecí nebude stáť za nič. Určite to môžeme tvrdiť o začiatkoch, pretože sa učíme a veci stále zlepšujeme. Zároveň nám to môže pomôcť uvedomiť si, že čím viac vecí vytvoríme, tým viac vecí bude v tých 10%, ktoré sú dobré. S pribúdajúcim počtom vecí rastie šanca, že niečo bude naozaj kvalitné – v porovnaní so zvyškom.

Navyše, ak vieme, že 90% všetkého je hlúposť, venujeme našu pozornosť tým 10%?