aj na malých krokoch záleží

Pri sústredení sa na cieľ môžeme zabúdať vnímať to, aké robíme kroky a ako ich robíme. Našu pozornosť a energiu smerujeme na to, aby sa nám niečo podarilo získať alebo dosiahnuť a pritom dávame menšiu pozornosť faktu, že náš úspech v čomkoľvek závisí od malých krokov.

Sústreďujeme sa na to, aby sme prečítali knihu, no dávame už menej energie do toho, aby sme čítali s porozumením a pravidelne každú stranu. Aby sme vo výsledku vedeli, čo sme v priebehu knihy čítali a v ktorej časti.

Učíme sa cudzie jazyky a sústreďujeme sa na to, ako reagovať v dialógu. No už menšiu pozornosť dávame možno dôležitejšej veci, ktorá nám v konverzácii pomôže viac ako naučené frázy – tou je stavba viet a základné časovanie slovies.

Chceme dobehnúť do cieľa, ale menšiu pozornosť venujeme tomu, ako si počas cesty rozvrhneme naše sily.

Hľadáme skratky tam, kde o kvalitných a udržateľných výsledkoch rozhodujú menšie a pravidelné kroky.

Cesta je rovnako dôležitá pre cieľ ako cieľ samotný. Pozornosť si zaslúžia aj malé kroky, pretože na nich záleží.