ako vidíme problémy, ktoré sú ďaleko?

Problém sa pre nás problémom stáva v momente, keď nás obmedzuje. Keď nám bráni robiť to, čo chceme alebo to, čo potrebujeme. Sú však veci, ktoré nás začnú obmedzovať až vtedy, keď ich neriešime. Vhodným príkladom je to, aké vzťahy budujeme s ostatnými ľuďmi a prírodou. Ďalej sú to veci, ktoré odkladáme a veci, pri ktorých sme krátkodobé zisky vyhodnotili ako výhodnejšie.

To, že je problém vzdialený, neznamená, že si nezaslúži našu pozornosť. Samozrejme, neznamená to ani, že by sme mali pozornosť venovať všetkým vzdialeným problémom – nemali by sme však robiť rozhodnutie ignorovať problém len preto, že je ďalej, ako vidíme.