averzia k strate

Ako motivovať ľudí, aby sa denne hýbali? Jednej skupine ponúkneme 1,4$ za každý deň, kedy prekročia počet 7000 krokov, čo je za mesiac 42$. Druhej skupine dáme už na začiatok 42$ s tým, že za každý deň, kedy počet 7000 krokov nedosiahnú, im strhneme 1,4$. U ktorej skupiny je pravdepodobnejšie splnenie limitu?

Behaviorálna ekonómia vníma naše rozhodovanie ako iracionálne a snaží sa nachádzať vzorce správania a rozhodovania kombinovaním vecí, ktoré poznáme zo psychológie. Strach zo straty hrá v našom rozhodovaní veľkú úlohu bez toho, aby sme si to vždy uvedomovali. Vďaka nemu sme viac motivovaní vyhnúť sa strate 1,4$ ako využiť príležitosť na zisk 1,4$. O tomto experimente, ale aj o tom, prečo je pre nás ťažké robiť správne rozhodnutia (hlavne ak ide o naše zdravie), hovorí profesor David Asch vo svojom TED talku.