,,budeš v poriadku”

Ak vidíme človeka, ktorý sa trápi, je prirodzené, že mu chceme pomôcť. O to viac, ak je to naša rodina alebo priateľ. Obraciame sa k slovám, ktoré by zlepšili náladu a na chvíľu uľahčili od ťažkostí.

Najčastejšie používame vetu ,,bude to v poriadku”, no problém tejto vety spočíva v tom, že je ťažko definovateľná – a preto nefunguje. Čo myslíme pod tým TO? A čo to presne znamená, že TO bude v poriadku? Myslieť si, že niekedy budeme bez starostí a problémov, je naivné už len z jednoduchého dôvodu: je príliš mnoho vecí, ktoré nedokážeme ovplyvniť.

Alternatívou, ktorá dokáže podporiť, je zmeniť túto vetu za ,,budeš v poriadku”. Týmto poukazujeme na silu človeka – silu ľudskej mysle, ktorou je schopnosť prispôsobiť sa a meniť svoj pohľad.

Spomeňme si na chvíľu na situácie, kedy veci išli presne opačným smerom, ako sme si predstavovali. Na momenty, keď sme si mysleli, že to už ďalej nezvládneme. Každý má svoju individuálnu skúsenosť, no napriek všetkému, čím sme si prešli, zvládli sme to. Aj keď veci neboli v poriadku a zdalo sa nám, že ani nebudú, vytrvali sme.

Problémom a náročným situáciám sa nevyhneme. Napokon, sú to práve ťažké momenty, ktoré nás niečomu učia a posúvajú ďalej. Môžeme si uvedomiť, čo všetko sme zažili a kde sa momentálne nachádzame. A najbližšie (si) povedať ,,budeš v poriadku” bez ohľadu na to, ako sa veci vyvinú.