byť konzistentný.

Základom výsledkov je vytrvalosť. Či sa jedná o dosahovanie našich cieľov v cvičení (budovanie svalov, chudnutie, osobné rekordy…), učení sa jazyka, meditácií, zdravom stravovaní, v práci na projekte a v drvivej väčšine činností, ktoré nám prídu na myseľ. Pre udržateľné výsledky je kľúčová vytrvalosť a pravidelnosť v našej snahe.

Pre dlhodobé ciele (ako vyššie vymenované) platí, že vytrvalosť je vždy dôležitejšia ako intenzita. V praxi to znamená, že 4 hodiny cvičenia 1x za týždeň nám výsledky neprinesú, 1 hodina cvičenia 4x za týždeň áno. Zdravé telo budujeme v priebehu mesiacov. Benefity pravidelnej meditácie pozorujeme po niekoľkých týždňoch. Slovnú zásobu a schopnosť konverzácie v cudzom jazyku rozširujeme pravidelným učením sa. Stačí začať minimom, s ktorým sa dá pracovať. Menej, pravidelne.

Zároveň platí, že naša aktivita podporuje pocit motivácie, ktorý tak hľadáme na to, aby sme mali chuť vytrvať. Rovnica motivácie sa mení – z dlhodobého hľadiska udržiavania nových zvykov a aktivity ju môžeme vnímať ako proces, ktorý je náročné časovo ohraničiť. To znamená, že sme motivovaní robiť vec X, až keď začneme robiť vec X. Ak sme v našich snahách konzistentní – nenechávame sa limitovať našou náladou a pocitmi – pokrok a výsledky sú zaručené.