byť si vedomý – prvý krok vďačnosti

Francúzština má veľmi vhodný preklad slovného spojenia byť vďačný – po francúzsky être reconnaissant. Sloveso reconnaître, anglicky recognize, znamená všímať si v kontexte uvedomovať si existenciu alebo prítomnosť niečoho.

Francúzsky preklad slova vďačný tak naozaj smeruje k podstate tohto pocitu. Tá sa skrýva v uvedomovaní si toho, čo máme. Byť vďačný znamená všímať si, čo a koho máme okolo nás a v našom živote.