chvíľa istoty nemusí prísť

V téme učenia sa cudzieho jazyka nájdeme množstvo rozličných metód a postupov, pričom každý z nich sa vydáva za ten najefektívnejší. Spolu s rastúcim množstvom materiálov a výučbových plánov je pre nás ľahšie stratiť sa v tomto výbere. Môže nastať situácia, keď výberom vhodnej metódy strávime príliš veľa času. Vyčerpáme sa a na samotné učenie nám ostane menej energie – alebo horší scenár: vôbec nezačneme. Rozhodovacia paralýza funguje aj tu.

Vhodná metóda hrá v učení sa značnú úlohu, ale často na ňu prídeme až počas procesu. Až po čase zistíme, či náš postup funguje alebo nie. Môžeme vidieť náš pokrok, skúšať ďalšie metódy a porovnávať ich. Dôležité je však začať, pretože chvíľa, kedy si budeme začiatkom istí, nemusí prísť.