citlivosť na názor ostatných

Jeden z dôvodov, prečo sme citliví na názory ostatných je ten, že sme uverili tomu, že môžu mať pravdu – niekde v momente pochybností sme uverili tomu, že nás ostatní poznajú lepšie ako poznáme sami seba. Že poznajú dôvody našich rozhodnutí a vedia, čo je pre nás dobré, lepšie ako my. Takéto mylné presvedčenie pramení z nášho sebavedomia (jeho nedostatku) – z toho, ako sa poznáme my sami.

Sebavedomie. Vedomie samého seba. Uvedomovanie si a prijímanie našich hodnôt, presvedčení, chýb, túžob a strachu. Neznamená to však, že sebavedomý človek je bez pochybností a strachu z toho, čo si o ňom budú myslieť ostatní. Myslím si, že strach je prirodzený a pomáha nám prekonávať limity – tým, že nám ich ukazuje. Človek, ktorý sa pozná, je na súdy a strach z názoru ostatných menej citlivý. Pretože vie, čo chce a vie, čo nechce a preto aj názor ostatných na jeho konanie má menšiu váhu.

Ak sa nerozhodujeme v súlade s tým, čo chceme, je pre nás jednoduché rozhodovať sa podľa toho, čo chcú ostatní. Nenechajme sa predvedčiť, že ostatní nás poznajú lepšie.