čo nám čísla nepovedia

Pokrok a výsledky sú v dnešnej dobe udávané číslami- vzdialenosť cieľovej hodnoty od počiatočnej. Zisky a straty vidíme na číslach a štatistikách. Čísla nám ukazujú, kam sa posúvame.

Čo nám čísla nepovedia, je celý príbeh. Podstatnú časť príbehu v číslach nenájdeme. Prečo robíme to, čo robíme? Aké vzťahy a komunity budujeme našimi krokmi? Ako sa pri tom cítime a aké pocity odovzdávame ďalej?

Ak chceme rásť a byť lepšími v rôznych oblastiach, nie je ťažké byť posadnutý číslami. Preto je dôležité zároveň pozerať za oponu – za význam, ktorý pre nás čísla majú. Význam, ktorý im pripisujeme len my sami.