čo s možnosťami?

S internetom máme k dispozícií možnosti tvoriť a zdieľať naše myšlienky a robiť to s minimálnymi nákladmi. Fotiť, kresliť, písať, nahrávať videá alebo hudbu – alebo môžeme vymyslieť nejaký nový formát, ktorý je ťažké zaradiť do nejakej kategórie a tvoriť v rámci neho.

Možnosti máme a nástroj na ich realizáciu nosíme denne vo vrecku a trávime na ňom viac času, ako by sme chceli. Otázka: čo s tým? Ako využijeme možnosti, ktoré máme?