deadline motivuje.

Slovo deadline v nás nemusí vyvolávať len stres. Správne nastavené ciele sú také, ktoré sú konkrétne a časovo ohraničené – deadline nám v takomto prípade môže efektívne pomôcť s bojom proti odkladaniu veci. Často je dôvodom našej prokrastinácie to, že máme príliš veľa času – a teda náš čas nemáme vhodne rozdelený.

Chýba nám totiž vhodne nastavený deadline, ktorý bude pre nás tým správnym impulzom k akcii. Pokrok v našich cieľoch záleží aj od toho, ako si ich časovo ohraničíme. Na naše záľuby a záujmy si deadline vytvárame my. Od nás teda aj záleží, koľko priestoru si necháme na prokrastináciu.

Vo väčšine prípadov platí, že čas, ktorý je potrebný na zvládnutie niečoho sa ani zďaleka nerovná času, ktorý máme k dispozícií. Ak máme na úlohu 10 dní, vyplníme 10 dní. Ak ju musíme zvládnuť do 4 dní, impulz blížiaceho sa deadlinu robí s našou motiváciou zázraky. Namiesto stresovania ohľadom toho, že niečo nestíhame, pozrime sa na to, aké deadliny si dávame.