denný to-do list je skvelá vec

Nepodceňujme silu zapisovania si vecí na papier. Jednoduchý spôsob, ako na niečo nezabudnúť, je zapísať si to. Denný to-do list – zoznam vecí, ktoré chceme počas dňa spraviť alebo plán dňa – je skvelý hack pre pamäť a využitie času. Odškrtávaním vecí zo zoznamov sa nám navyše uvoľnuje dopamín, ktorý je zodpovedný za to, že na chvíľu cítime pocit úspechu z toho, že sme niečo dokončili.

Ešte lepší ako plán dňa je úprimný plán dňa, pretože falošný pocit produktivity z dlhodobého hľadiska nefunguje. Úprimný plán dňa tvoria realistické ciele. O nich vieme, že ich dokážeme počas dňa splniť a úplne stačí, keď ich bude pár. Vhodné je tiež zoradiť činnosti podľa ich dôležitosti, aby sme už pri pohľade na zoznam mali predstavu o tom, na čo by sme sa mali sústrediť ako prvé. Samozrejme, predpokladom tohto celého je (nemalá) dávka sebadisciplíny potrebná na to, aby sme náš pripravený plán plnili.

Niekomu písanie si takýchto to-do listov pomôže a spraví rozdiel. Pre niekoho iného to nič nezmení. Keďže napísať si takýto zoznam trvá menej ako tri minúty, myslím si, že ako experiment to za skúšku stojí.