dôležitosť kontextu

,,U nás to robíme takto.” ,, Naše hodnoty nemusia byť rovnaké, ako za vedľajšími dverami.”

Pri posudzovaní významu slov je dôležité poznať kontext, v ktorom boli alebo sú používané. Pre pochopenie zmyslu a ich využitia je poznanie kontextu smerodajné. Univerzálny kontext neexistuje.

Rovnako dôležité je poznanie kontextu – prostredia a času, ak hodnotíme veci a konanie ostatných. Dôležité veci sa môžu zdať banálne. Posudzovať bez kontextu je ako hádať veľkosť objektu z diaľky a nesprávneho uhla.

To, čomu veríme tu, nemusí byť platné na inom mieste alebo v inej skupine. Nezrkadlime náš kontext ako univerzálny, pretože takto si len obmedzujeme naše videnie.