hodnoty x očakávania

Rozlišujme medzi tým, keď sa držíme našich hodnôt – snažíme sa konať v súlade s nimi – a keď sa snažíme konať podľa očakávaní druhých. Ak poznáme hodnoty, za ktorými človek stojí a ktorým verí, môžeme ľahšie predvídať, ako sa zachová a rovnako je pre nás jednoduchšie budovať hlbšie vzťahy – pretože máme prirodzene záujem prehlbovať vzťahy s ľuďmi, ktorí majú podobné hodnoty ako my.

Nedržať sa našich hodnôt nás robí pokrytcov alebo ľahko manipulovateľných ľudí. Nedržať sa očakávaní druhých z nás robí viac sebavedomých a autentických, pretože naše názory a jednanie nie je ovplyvnené ostatnými ľuďmi.

Platí, že v oboch prípadoch vidíme prítomnosť očakávaní. Rozdiel je ten, že v rámci držania sa našich hodnôt sú očakávania tým dobrým impulzom. Od úprimného človeka očakávame, že nebude klamať. Ak veríme, že úprimnosť je vlastnosť, ktorú chceme budovať, mali by sme byť úprimní nie pre to, že to od nás očakávajú ostatní, ale preto, že takí chceme byť. Inak povedané: robím to takto, pretože to som ja.