holistický prístup k zdraviu

O prepojení fyzického zdravia so zdravím mentálnym pochybuje málokto. Pri debatách o zdraví sa kladie stále väčší dôraz na množstvo faktorov, na ktoré musíme dávať pozor, ak chceme byť zdravý. Týchto faktorov je stále viac a tak je ľahké mať pocit, že starosť o zdravie je komplikovaná záležitosť a najlepšie bude, ak sa sústredime na jednú vec. Z dlhodobého hľadiska zdravia je takýto pocit obmedzujúci a stručne: nestačí.

Vzťah psychiky a fyzického zdravi poukazuje na holistický prístup, kedy na zdravie nazeráme ako na celok. Celok tvorený mnohými časťami, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Zlepšením jednej časti môžeme pozitívne ovplyvniť dalšie. Rovnako to platí aj opačne – ak nejaká časť zaostáva, ovplyvňuje to celok. Našu pozornosť by sme mali najprv upriamiť na nasledujúce “minimum” v podobe spánku, pohybu, stravy a vzťahov.