hranice bezpečia vo vzťahu

Každý náš vzťah má hranice, ktoré sme si nastavili a v rámci ktorých sa pohybujeme. Okrem toho, že hranice určujú podobu vzťahu, určujú tiež náš prístup k nemu a je na nás, do akej miery ich budeme posúvať a vzťah rozvíjať ďalej. Konflikt – nie len ten vonkajší, ale najmä vnútorný – nastáva vtedy, ak stanovené hranice niekto prekročí. Zrazu sa cítime inak, nepohodlne a menej bezpečne. Dôvodom je to, že hranice nám dávajú pocit istoty. Vďaka nim vieme, čo môžeme (a chceme) očakávať.

Ako môžeme vedieť, kedy tolerovať prekročenie týchto hraníc bezpečia? Dôverou, skúsenosťou a otvorenosťou. Dôverovať je risk – skúsenosť získame len tým, že riskujeme a sme otvorení. Všetky tieto vlastnosti vyžadujú odvahu – odvahu budovať hlbšie vzťahy.