kam dávame pozornosť

Naša pozornosť je cennejšia stále viac v dobe, kde sa každý snaží o jej získanie. Z každej strany nášho okolia, sociálnych sietí a marketingu prichádza množstvo impulzov, ktoré našu pozornosť odchytávajú. To, na čo sa sústreďujeme, formuje naše myslenie a vnímanie. Ak si uvedomujeme, že naša pozornosť je zároveň silou, sme si tiež vedom toho, kam ju dávame?

Myšlienkam, ľudom a činnostiam, ktorým venujeme našu pozornosť, venujeme zároveň našu energiu a čas. Frázu ,,Pozor” si spájame s opatrnosťou. Dávať si pozor = byť opatrný. Sme však opatrní v tom, kam našu pozornosť dávame?