keď máš nervy, zastav sa

Nervy a hnev sú vyživované chaosom a netrpezlivosťou. Pri pohľade na nahnevaného človeka si to rýchlo všimneme – jedná v impulzoch, v afekte, vo vlne emócií. Nervozita so sebou nesie pocit akútneho ohrozenia záujmov, ktorý je z podstaty iracionálny – v zápale stresu nehľadáme efektívne a ani jednoduché riešenia. Naopak, pravdepodobný výsledok je ľútosť. Ľutujeme naše reakcie, čas a príležitosti.

Učme sa spomaliť, pravidelne. Postupne si túto schopnosť zautomatizujeme, a vo chvíľach stresu a hnevu bude pre nás menej náročné zastaviť sa. Len zastavením sa vieme problém riešiť – alebo si uvedomíme, že žiaden problém reálne nie je.