kedy už máme “dosť”?

Je prirodzené chcieť viac, avšak potrebujeme vedieť, kedy máme dosť. Neznamená to mať stanovený fixný cieľ po dosiahnutí ktorého sa už neposúvame ďalej. Ak vieme, kedy máme dosť, môže to byť pre nás ako bod, kde si môžeme zagratulovať. Oddychnúť si, pretože sme niečo dosiahli. Ak vieme, kedy máme dosť, máme viac ujasnené naše potreby.

Je dôležité definovať si, čo pre nás znamená mať dosť práve preto, aby sme nestratili pojem o tom, kam ideme a nehnali sa tak bezhlavo za vecami. Ak vieme, kam ideme, dokážeme lepšie navigovať naše kroky a robiť spätnú väzbu na to, ako postupujeme.