krízový manažment

V ťažkých momentoch si často prajeme, aby bola situácia iná. Prajeme si, aby sme mohli vrátiť to, čo sa stalo. Alebo si prajeme, aby sa niečo neudialo. Uvažujeme a dávame silu myšlienkam, ktoré hovoria o hypotetických situáciách čo ak

Namiesto uvažovania nad tým, ako by to bolo, keby to bolo inak, sústreďme sa radšej na to, ako situáciu vnímame. To znamená, že je pre nás užitočnejšie priať si to, aby sme sa na ťažké situácie v živote dokázali pozrieť z viacerých uhlov – pretože situácia nikdy nie je čiernobiela, ale uvažovať čiernobielo je pre nás jednoduchšie a preto to robíme.

Stresovým situáciám sa nevyhneme, aj keď sa o to budeme snažiť. Pre našu energiu a čas má viac zmysel to, ak sa sústredime na naše schopnosti reagovať na vzniknuté situácie. Môžeme to pomenovať náš myšlienkový krízový manažment, pretože naše reakcie na to, čo sa deje, vychádzajú z toho, čomu venujeme v našej hlave pozornosť.