kým nie je neskoro

Ak máme k dispozícií čas voliť si priority, je fajn venovať tomuto výberu pozornosť. Pretože ak bude neskoro alebo ak príde nečakaná situácia, stane sa to, že budeme do voľby našich priorít dotlačení problémami (napríklad so zdravím). Alebo naše priority vyberie niekto iný za nás.