limity odpovedí

Koľkokrát sa pýtame otázky, pri ktorých očakávame nejakú odpoveď – odpoveď, v ktorú dúfame? Nebolo by jednoduchšie formulovať otázky priamo? Nebolo by jednoduchšie nemať predstavu o odpovedi predtým, ako sa pýtame?

Pýtať sa zo zvedavosti a zrozumiteľne a pýtať sa vo chvíľach, kedy vhodná otázka vedie k lepšiemu pochopeniu – to je umenie. Pretože pýtať sa vie každý. Limity odpovedí, ktoré dostávame, sú v otázkách, ktoré sa pýtame.