limity prvého dojmu

Súdime knihy podľa ich obalu. Ľudí podľa ich výzoru. Podľa prvého dojmu. Rovnakým princípom odsudzujeme myšlienky ešte pred tým, ako poznáme ich obsah. Vytvárame si závery ešte pred začiatkom a takýmto prístupom sa obmedzujeme. Limitujeme našu skúsenosť, zážitky a naše poznanie. Design je dôležitý len do tej miery, ak ide ruka v ruke s obsahom celku.