maximalne zisky a minimálne straty

V medzinárodných vzťahoch patrí do analýzy rozhodovania aktéra – jedinca model racionálneho aktéra. Analógia s fungovaním trhu ponúka rovnaký model. Podľa tohto modelu sa (ideálny) aktér snaží maximalizovať svoje zisky a minimalizovať svoje straty. Medzinárodné vzťahy, rovnako ako ekonómia, si uvedomujú limity tohto modelu a pracujú s nimi.

Limity spočívajú v tom, že našu voľbu a rozhodovanie denne ovplyvňuje množstvo faktorov, vonkajších aj vnútorných; sociálny tlak, vplyv okolia a trendy, ale aj to, čomu veríme – naše hodnoty, naše skúsenosti, kognitívne skreslenia (zoznam je pestrý) a to, ako vidíme svet. Alebo aký svet chceme vidieť. Keďže nie sme stroje a vedieť minimalizovať vplyv emócií momentu na naše rozhodovanie chce dlhý tréning, aj naša nálada hraje svoju úlohu.

Takéto poznanie nám ukazuje, že sa rozhodujeme skôr iracionálne. To sa však nemusí vylučovať s tým, že v našom rozhodovaní chceme maximalizovať zisky a minimalizovať straty. Uvedomiť si, že naše rozhodovanie ovplyvňuje množstvo vecí je jedna vec. Možno prvý krok. Prirodzene sa môžeme snažiť spomínané vplyvy minimalizovať alebo kontrolovať – chceme mať pocit, že rozhodnutia robíme my. No je tu ešte jedna otázka, ktorú by sme si mali položiť:

Vieme, ktoré zisky chceme minimalizovať a čo nechceme stratiť?