medzi dvoma možnosťami

Rozhodovacia paralýza hovorí o neschopnosti a frustrácií pri výbere medzi viacerými možnosťami – pričom výber jednej z nich prináša nejaké riziko. Táto paralýza vedie často k odkladaniu dôležitých rozhodnutí, čo môže byť nakoniec tá najriskantnejšia z možností.

Analyzujeme situáciu a zvažujeme dopady našich rozhodnutí, pričom sa snažíme vybrať tú najlepšiu možnosť. Problémom je, že porovnať následky alebo benefity rozhodnutí pre budúcnosť je väčšinou nereálne. Keďže nevieme cestovať časom a nevidíme do budúcnosti, nemôžeme s určitosťou hovoriť o výsledkoch alternatívy.

Výber akejkoľvek z možností nie je konečný – čo znamená, že v prípade chybného rozhodnutia je možné situáciu riešiť/zmeniť za chodu. Ostáva rozhodnúť sa, vybrať jednu z ciest. Po krokoch vpred zistíme, že sme na správnej ceste a pokračujeme. Alebo si uvedomíme, že to nefunguje, a rozhodujeme sa znova.