myseľ začiatočníka

Shoshin je slovo zo Zen Budhizmu, ktoré sa prekladá ako myseľ začiatočníka (z angl. beginner’s mind). Znamená to postoj otvorenej mysle, ktorá nemá vytvorené množstvo predsudkov a názorov na vec ešte pred tým, ako sa s danou vecou stretne. Pretože takáto myseľ dokáže vnímať viacero pohľadov na vec z rôznych uhlov, je ideálnym nástrojom na učenie sa nových vecí.

S prístupom otvorenej mysle si dovolíme vidieť možnosti tam, kde ostatní vidia príliš veľký risk alebo iné cesty zavrhnú pred vykročením vpred. Navyše, čo je dôležitejšie, s otvorenou mysľou začiatočníka sme pripravení nie len vnímať rôzne pohľady, ale ich aj prijímať. A sú to aj pohľady, s ktorými nemusíme súhlasiť.