nemôžeme robiť kroky za druhých

Sme schopní niekomu pomôcť a poradiť len do istej miery. Len do istej miery má naša snaha zmysel. Kľúčovým kritériom je otvorenosť druhej strany novým možnostiam a novému pohľadu, pretože v opačnom prípade strácame náš čas a energiu.

Chceme pomôcť ľuďom, na ktorých nám záleží, ale sme schopní robiť to len do istej miery. Môžeme im ukázať cestu alebo ich trochu naviesť, ale nemôžeme kráčať za nich. Môžeme druhých podporiť, ale rozhodnutia robia ľudia vždy sami za seba.

Odlišujme medzi tým, kedy niekomu radíme a úprimne chceme pomôcť a kedy strácame náš čas napríklad pre to, že ostatní nie sú pripravení nás počúvať. Každý je na svojej ceste. Môžeme kráčať vedľa niekoho a podať mu pomocnú ruku, ale nikdy nemôžeme robiť kroky za druhých.