nesebeckosť v komunikácií

V otvorenej komunikácií a zdieľaní našich pocitov nemusíme vždy hľadať pochopenie druhých. Nemusíme čakať ani porozumenie našej situácií. Skôr ako niekoho, kto rozumie našej skúsenosti a problémom, hľadáme niekoho, kto počúva. Niekoho, kto je prítomný v komunikácií a otvorený. Kto si uvedomuje, že každý má svoju individuálnu skúsenosť a prežívanie – no tento fakt nemení nič na tom, že máme tiež potrebu zdieľať náš príbeh a prijímať príbehy ostatných.

Byť prítomný a počúvať nemusí nutne vyžadovať vysokú mieru empatie, aby sme sa vedeli vcítiť do situácie ostatných – pretože to nie je to, o čo ide. To, čo potrebujeme, je nesebeckosť. Inak povedané: byť prítomným pre druhých, aby oni mohli byť prítomní pre nás. Zdieľanie príbehov a počúvanie je tým, čo nás robí ľuďmi a čo nás dokáže posúvať ďalej.