paradox viditeľnosti

Každy z nás chce byť videný. Zároveň, ako v TED Talku spisovateľ Johann Hari, jednou z našich psychologických potrieb je potreba byť videný a cítiť, že niekam patríme. Napĺňanie týchto psychologických potrieb, podotýka Hari vo svojom príspevku, je kľúčové pre to, aby sme sa cítili šťastní.

To, čo nazývam paradoxom viditeľnosti je prítomnosť strachu z toho byť videný. Tento strach súvisí s našou potrebou byť súčasťou skupiny/celku. Denne na nás pôsobí množstvo trendov a sociálneho tlaku – pomenujme to sila konformity. Tu stojí za zmienku určite Aschov experiment, ktorý ukazuje úlohu tlaku skupiny na naše správanie a rozhodovanie. Sme schopní podriadiť sa názoru skupiny aj napriek tomu, že ten náš názor je odlišný.

Potrebujeme byť videní, ale bojíme sa. Chceme byť úprimní, ale strach je stále tu. Cesta von z tohto paradoxu začína pochopením, že nikto nevidí svet tak, ako ty.