pevné základy na nestabilnom povrchu

Naše nešťastie pramení mimo iné z toho, že zakladáme našu spokojnosť na pominuteľných veciach. Veci a fenomény sú vždy-meniace sa a nie sú trvalé – napriek tomu, že si to uvedomujeme, hľadáme a budujeme základy našich pocitov práve na takýchto miestach. Namiesto toho, aby sme to šťastie hľadali v nás. V existencii, zážitku a možnostiach, ktoré máme. Tieto veci znejú pre nás príliš abstraktne. Na druhú stranu materiálne veci a tie pominuteľné sú pre nás viac uchopiteľné, ale riešením možno nie je vyberať si tú ľahšiu možnosť.