praktická x nepraktická ľutosť

Ľútosť nad tým, čo sme spravili alebo nespravili, je praktická len do tej miery, keď sme schopní sa z našich chýb poučiť a ísť ďalej. Všetko ostatné za takouto hranicou nás oberá o čas a negatívne myšlienky spojené s výčitkami nás oberajú o našu energiu. Nepraktickou ľútosťou – tou, ktorá nás obmedzuje, limitujeme naše vnímanie sveta vzhľadom na zlé skúsenosti, ktoré v sebe držíme.

Ľútosť, rovnako ako strach, nemusí byť zlá sama o sebe. Dôležité je rozlišovať, do akej miery nám táto emócia dokáže pomôcť a kedy je prekážkou v tom, aby sme mali otvorené oči.