prečo je metóda dôležitá

ČO robíme s tým, čo máme a AKO robíme to, čo robíme? To sú základné otázky, na ktoré je dobré si odpovedať pri každej činnosti, kde máme cieľ, ktorý chceme dosiahnúť.

Pri výskumoch sa neprezentujú len výsledky, ale zaujíma nás aj metodológia, ktorou boli závery práce dosiahnuté. Metóda nám hovorí o spôsobe, akým ostatní postupovali v procese riešenia problému. Vďaka nej môžeme metódy hodnotiť, či sú efektívne a následne uvažovať nad tým, či sa proces dá zlepšiť alebo zefektívniť.

Chceme byť produktívnejší. Robiť to rýchlejšie, efektívnejšie, optimalizovať. Hľadáme skratky. Zabúdame na to, že medzi tým robiť to efektívne a zároveň to robiť udržateľne je tenká hranica, na ktorej je potrebné balancovať, ak chceme robiť pozitívne zmeny.

Platí, že spôsob, akým robíme veci, nám môže našu prácu zjednodušiť. To však neznamená, že nám vždy aj uľahčí cestu k výsledkom, ktoré chceme dosiahnúť.