prekonať ego a požiadať o pomoc

Niektorými skúsenosťami si musíme prejsť sami na to, aby sme si uvedomili niečo dôležité. Musíme si nimi prejsť sami, pretože len v takomto prostredí uvidíme jasne lekciu, ktorá sa za tým skrýva. Neznamená to však, že nám ostatní nemôžu pomôcť – napríklad tým, že nás postrčia tým správnym smerom alebo tou správnou silou. Balanc medzi nepotrebujem nikoho a sám to nezvládnem je dôležitý a záleží od kontextu.

Sú chvíle, keď to ide v skupine lepšie a individuálna skúsenosť a ponaučenie sa s týmto nevylučuje.

Sú chvíle, keď požiadať o pomoc druhých vyžaduje odvahu. Tieto momenty nie sú nutne chvíľami našej slabosti, práve naopak. Tento krok odvahy môže znamenať prekonanie ega a tej našej hrdosti, ktorá nám často bráni vyriešiť situácie napätie.