prienik hodnôt

Každá úloha v našom živote so sebou nesie očakávania spoločnosti, ktoré sa týkajú nášho správania a plnenia určitej roly. Sporu medzi týmito očakávaniami a tým, čo chceme robiť sa vyhneme tak, že budeme hľadať prienik našich hodnôt s úlohami, ktoré plníme. V praxi to znamená, že ak robíme prácu, ktorá nám je proti srsti, čiže proti našim hodnotám a tomu, v čo veríme, nebudeme dlho spokojní. Preto predtým, než hľadáme činnosti, ktoré nás budú baviť, začnime výberom možností, ktoré sú v súlade s našimi hodnotami.