prijatie situácie

Môžeme si zakrývať oči pred tým, čo nechceme vidieť. Môžeme si zakrývať uši pred tým, čo nechceme počuť. Takáto naša snaha však ničomu nepomôže, pretože problém nezmizne a ani sa nevyrieši tým, že sa ho snažíme nevidieť. Namiesto toho prijmeme situáciu takú, aká je a od tohto momentu môžeme začať niečo meniť. Musíme však vidieť a počuť, aj keď sa nám to nepáči.