priority dňa

Náš voľný čas sme zvyknutí plánovať okolo našich povinností a tak na veci, ktoré by pre nás mali byť prioritou nemusí ostať čas. Možno lepší pohľad ako pristupovať k rozvrhu času je plánovať činnosti okolo našich priorít, vďaka čomu ich dáme na prvé miesto. Po čase si uvedomíme, ktoré zvyky sú pre nás najdôležitejšie – tie, ktoré rozvíjajú a podporujú naše zdravie – a začneme ich v našom dni uprednostňovať. Takýmto prístupom nebudeme robiť veci na úkor týchto zvykov a povinnosti, ktoré sme pred tým uprednostňovali nám možno pôjdu ľahšie.