recyklácia myšlienok

Ak prijmeme názor, že neexistujú nové myšlienky a v podstate len staré myšlienky recyklujeme, neznamená to, že každá myšlienka je rovnaká. Idey prijímame a odovzdávame ďalej nášmu okoliu vďaka komunikácií a príbehom – nutne však dochádza aj k tomu, že myšlienky transformujeme, obmieňame a parafrázujeme podľa kontextu. Každú prijatú myšlienku odovzdávame ďalej v trocha pozmenenej forme podľa toho, kto sme, čomu veríme, kde a v akom čase sa nachádzame.