robme to inak, nesebecky.

Napriek tomu, že sme izolovaní doma, sme v tom spolu. Napriek tomu, že by sme sa mali pre našu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných vyhýbať stretnutiam, sme v tom spolu. V takýchto momentoch sa ukazuje sila solidarity a naša schopnosť spolupracovať.

Komunitu spája spoločný cieľ. Buďme preto súčasťou komunity, ktorá robí veci inak. Nesebecky.