sebarealizácia v dnešnej dobe

Nebolo to tak dávno, keď neexistoval internet a technológie, ktoré máme dnes a naša sebarealizácia bola obmedzovaná na to, aby sme niekam vyšli. Väčšinou za niekým, kto udeľoval povolenia, certifikáty alebo publikoval – skrátka, potrebovali sme ísť za autoritou.

Možnosti, ktoré nám dnešná doba ponúka na našu sebarealizáciu sa nedajú porovnať s tým, čo tu bolo niekedy. Nebolo hádam jednoduchšie začať vlastné podnikanie ako je tomu dnes – stačí nám pripojenie na internet. Rovnako je dnes jednoduché napísať a vydať knihu, pretože na to nepotrebujeme povolenie vydavateľa alebo editorov. Môžeme vydať knihu na vlastné náklady alebo ju publikovať zadarmo online.

Príkladov na túto tému je množstvo a princíp je rovnaký: v porovnaní s minulosťou máme dnes minimum obmedzení na to, aby sme vytvárali komunikáciu o tom, čo nás baví a zaujíma. Sme omnoho voľnejší a máme viac možností na zdieľanie (našich) príbehov, myšlienok alebo riešení na malé aj veľké problémy. Difúzia zodpovednosti funguje aj v online priestore a je na nás, ako sa k možnostiam, ktoré máme, postavíme.

O tejto téme sebarealizácie v dnešnej dobe a dôležitosti toho, prečo by sme nemali čakať na to, aby nás niekto vybral hovorí Seth Godin vo viacerých rozhovoroch.