škatuľkovanie – limit poznania

Chceme pochopiť svetu okolo nás ideálne za čo najmenšej námahy. Preto škatuľkujeme. Ľudí, veci a myšlienky. Ak ich dáme do označených boxov, je pre nás ľahšie pochopiť, čo kam patrí a čo s čím súvisí.

Má to však jeden problém, ktorý vedie k opačnému výsledku – škatuľkovanie limituje naše porozumenie, pretože väčšiu pozornosť venujeme generalizáciám a systému. Nevšímame si, čo sa nachádza pod obalom škatule, pretože sme príliš zaneprázdnení triedením vecí a ľudí do príslušných boxov. Iróniou je fakt, že často sami nie sme presvedčení o tom, že chceme, aby aj ostatní ľudia škatuľkovali nás.