skupina x komunita

Skupina spája ľudí. Môžeme mať skupinu študentov. Alebo skupinu učiteľov. Skupinu ľudí s blond vlasmi alebo skupinu ľudí, ktorí nosia okuliare.

Komunita spája ľudí s rovnakými hodnotami a cieľmi, niekedy s rovnakou agendou. Ľudia, ktorí sa učia cudzí jazyk, tvoria komunity. Spisovatelia, ktorí píšu na podobné témy, tvoria komunitu.

Skupinu môže spájať spoločná charakteristika alebo jednoducho náhodný výber. Základom komunity je zdieľanie rovnakých hodnôt – snaha ísť rovnakým smerom, snaha usilovať o rovnakú zmenu.

Preto byť súčasťou komunity znamená podieľať sa na tvorení spoločnej identity, ktorá je tvorená príbehom každého jej člena.