stres sprchy života

Studená sprcha je skvelým tréningom pripravenosti na stresové situácie v živote práve preto, že studená voda pôsobí intenzívne na telo a hlavu. Vďak tomu máme pocit, že niet úniku. Sme v šoku a to nám rozhodí naše dýchanie.

Keď máme krátko pred nejakou prezentáciou, ľudia nám radia, aby sme zhbloka dýchali. Rovnako to platí aj pri studenej sprche a otužovaní. Uvoľnenie tela a mysle vyžaduje hlboké a uvoľnené dýchanie. Bez toho to nejde. Ak sa to naučíme v kontrolovanom bezpečnom prostredí tak šance, že uspejeme v hľadaní pokoja v stresových situáciách sa podstatne zvýšia.